City Palace Hotel in Tashkent

City Palace Hotel (Former Markaziy)

Markaziy Гостиница Ташкент (бывшая Markaziy)

Uzbekistan - City Palace Hotel in Tashkent (Former Markaziy)